داستانک

دعای عابد

روزى حضرت عیسى (ع) از صحرایى می گذشت، در راه به عبادت‌گاهى رسید که عابدى در آن‌جا زندگى می کرد. حضرت با او ...
داستانک

دعای چوپان

مردی با پدرش در سفر بود که پدرش از دنیا رفت. از چوپانی در آن حوالی پرسید چه کسی بر مرده های شما ...
داستانک

تغییر دیدگاه

میگویند در کشور ژاپن مرد میلیونری زندگی میکرد که از درد چشم خواب بچشم نداشت و برای مداوای چشم دردش انواع قرصها و ...
داستانک

گاوچران

For many people out there, Nokia 3310 was the beginning of mobile phones, even though technically, that’s not really accurate. But at the ...
داستانک

کاسه ی چوبی

Planning an outdoor pool party? Don't fret. Plan for every possible disaster with this handy guide to throwing the perfect summer pool party!