دعای عابد

روزى حضرت عیسى (ع) از صحرایى می گذشت، در راه به عبادت‌گاهى رسید که عابدى در آن‌جا ...
داستانک

دعای چوپان

مردی با پدرش در سفر بود که پدرش از دنیا رفت. از چوپانی در آن حوالی پرسید ...
داستانک

عشق به خدا

آهنگری با وجود رنجهای زیاد و بیماری اش عمیقا به خدا عشق می ورزید. روزی یکی از ...
داستانک

عشق مادر

چند سال پیش، در یک روز گرم تابستان، پسر کوچکی با عجله لباسهایش را درآورد و خنده ...
داستانک

ناوبری پست ها