آرامش

چطور با همسرم صحبت کنم

ریتم قلب مرد با تن صدای همسرش ارتباط مستقیم داره! شاید باورتون نشه ولی خانومایی که تن صداشون بالاست به هیچ وجه برای ...